nagłówek

Sir Isaac Newton

obrazek

Menu

Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton jest to angielski uczony z dziedziny fizyki. Urodził się on 4 stycznia 1643 roku, a zmarł w roku 1727 31 marca.... Czytaj więcej

Jakie są ceny zabiegów z zakresu korekcji piersi?

obrazek
Wpisany przez Kasiak
Witam w dziale najczęściej zadawanych pytań i jednocześnie zachęcam do zapoznania się z poszczególnymi działami tematycznymi, gdzie... Czytaj więcej

Okienko reklamowe:

obrazek

Strony związane z hasłem ''migrena'':

1 · 2 · następna strona »

  • Migrenowe bóle głowy, o ile nie pojawiały się przed ciążą, bywają spowodowane mikroobrzękami miejsc otaczających centralny... Czytaj więcej

A jednak się kręci

Usłyszawszy o wynalezieniu w Holandii teleskopu, Galileusz zaprojektował i własnoręcznie wykonał kilka doskonalszych modeli. W 1610 r. opublikował swe obserwacje na temat gwiazd i planet w dziele „Posłaniec gwiazd". Praca ta stała się bardzo popularna. Opisywała góry na Księżycu oraz ciemne plamy, przesuwające się przez tarczę Słońca. Galileusz udowodnił również, iż niektóre planety - np. Jowisz - posiadają własne małe, krążące dokoła nich planety. Praca omawia też sposób używania teleskopu. I co najważniejsze, wszystkie obserwacje potwierdzają teorię Kopernika, że Ziemia krąży wokół Słońca. W 1632 r. Galileusz opublikował „Dialog o dwu najważniejszych układach świata", będący podsumowaniem jego obserwacji. Praca ta w całej Europie była postrzegana jako arcydzieło. We Włoszech uznano ją za sprzeczną z naukami Kościoła, hołdującymi tradycyjnemu wizerunkowi Ziemi umieszczonej w centrum Układu Słonecznego. W 1633 r. Galileusz został oskarżony o herezję (utrzymywanie poglądów sprzecznych z nauką głoszoną przez Kościół) i postawiony w Rzymie przed sądem kościelnym, zwanym Inkwizycją. Uznano go winnym i grożono torturami, jeśli publicznie nie zaprzeczy swemu twierdzeniu, że Ziemia krąży wokół Słońca. W obliczu starości i choroby Galileusz uczynił to, czego żądał sąd. Został zesłany na wieś, gdzie spędził resztę życia. Mówi się, że gdy opuszczał sąd, szeptał: A jednak się kręci!, wierząc wciąż w swoją teorię.

Filozof i matematyk

Poglądy Renę Descartesa (Kartezjusza) miały ogromny wpływ na dwie dziedziny: matematykę i filozofię. Był to jeden z najwybitniejszych uczonych, mądry człowiek. Urodził się w Bretanii, we Francji, jako syn prawnika. W 1628 r. wyjechał do Holandii, gdyż Kościół protestancki prezentował bardziej umiarkowane poglądy. Pracował tam przez 20 lat. Za główny obowiązek naukowca uważał Kartezjusz sceptycyzm (podawanie w wątpliwość). Nie akceptował niepodważalności biblijnych i klasycznych źródeł wiedzy.'' Deklarował, iż jest pewien jedynie własnego istnienia: „Myślę, więc jestem". W swojej głównej pracy naukowej „Zasady filozofii" sugerował, że ruch we wszechświecie można opisać jako poruszanie się cząsteczek różnych rozmiarów. Descartes stworzył układ współrzędnych matematycznych, system umożliwia jacy przedstawienie zależności różnych wielkości, np. wieku i wzrostu, za pomocą wykresu. Jego idea budowy świata była bardzo popularna, lecz później zakwestionowana została przez Newtona, innego wielkiego człowieka nauki.

Towarzystwa naukowe

Od połowy XVII w. grupy ludzi zaczęły spotykać się regularnie w Londynie, Florencji, Oksfordzie i Paryżu, aby omówić swoje eksperymenty i wymienić poglądy. Byli to w większości bogacze prowadzący eksperymenty w domu i chcący podzielić się swymi odkryciami. Te nieformalne spotkania przekształciły się w pierwsze towarzystwa naukowe. W następnych wiekach towarzystwa te stawały się coraz silniejsze i bardziej wpływowe. Często wspomagane były przez rządy zainteresowane rozwojem nauki. Rezultatem był stopniowy podział nauki na specjalności, takie jak geologia i astronomia. Wielu ludzi zaczęło traktować działalność badawczą jako zawód. Franciszek Bacon był synem dworzanina króla Anglii Henryka VIII. Studiował prawo, po czym został politykiem na dworze królowej Elżbiety I. W roku 1617 r. król Jakub I nadał mu tytuł lorda kanclerza Anglii, lecz w 1621 r. skazano go za łapówkarstwo oraz zwolniono z urzędu i wygnano z dworu królewskiego. Bacon napisał wiele ksiąg i esejów na temat swoich poglądów na metody badawcze. Za najważniejszą metodę badawczą uważał eksperyment. W dziele pod tytułem „Novum Organum" dowodził, że dokładne doświadczenia i obserwacje mogą doprowadzić do nowych odkryć naukowych i umożliwić rozwijanie nowych teorii. Sugerował, że na temat każdego przedmiotu badań naukowcy powinni gromadzić fakty i dane, z tak wielu źródeł, jak tylko jest to możliwe. W 1627 r. opublikował „Nową Atlantydę", swoje ostatnie dzieło. Przedstawił w nim własną wizję świata, w którym uczeni pracują dla dobra społeczeństwa.